Munchmuseet, MM N 336

MM N 336, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 336 bl. 1r

    Frescomaleriet har romantik over sig og
Jeg kan bestikke en antikvarieret kunstkritikker


    Hr Hungers korte svar er ligeså naivt og
uefterettelig som den tyske artikkel. Han har forresten
fåt en dobbeltjænger osså afkom af Hr Nygaard-Nilsen, Karl Bergersen i Stavanger

    Når han nævner hva Nygaard-Nilsen skriver
i sin bog så b viser det blot at Nygaard-Nilsen
er lisså uvæderheftig som han – ‹Des

    Reparere eller restaurere kan aldrig bli
det samme som at rense et billede for
støv og forurensning ‹af› det – Det er barnagtig ‹pap› tul
påståelighed – Der har været i lang tid
igang et underjordisk arbeide på at skade mig og forringe
mine vægmalerier. {d}Der var de første moderne
vægmalerier – Reinhardtfrisen Aulabillederne Kommentar
og Freiabillederne – Der har vært gjort en
vældig propaganda for frescomaleriet i skrift
og i tale og med hjælp af venner fra Sverige
og Danmark – og med direkte forsøg på ‹forringelse› af mine Aulabilleder Kommentar

    Det er noget romantisk over frescomaleriet
Allerede navnet minner om Mic Michelangelo
og får en antikvar kritiker til at slikke sig om
munden – Frescoen har akvarellens fordel det at
man må ha sin komposition færdig – Den har
osså akvarellens fordel bagdel at det ikke er muligt at
få den helt dårlig trods alle anstrængelser

 

Munchmuseet N 336 bl. 1v

    Oliemaleriet kan opnå frescovirkning men
frescomaleriet kan ikke opnå o{ … }liens lysende
kraft –

    Jeg slv selv har ofte tænkt på at
benytte fresco til enkelte dekorationer og det
er ikke umuligt jeg gjør det – Vansk Vanskeligere
end olie er det ikke, især når man som
det benyttes har d fuldt drevne frescomalere
til hjælp –

    Mine Aulabilleder Kommentar er malt på det
bedste lærred der var at få og nu ikke
mer kan skaffes – Hvert penselstrøg er malt af migBlocks kjempelærred og
der er malt med Windsor og Newtons
farver for staffelimalere – Det vil ikke kunne
ødelægges som Galléns frescoer    Leonardos frescoer
og mange trods barnslige efterplaprere af
hr Nygaard-Nilsen