Munchmuseet, MM N 378

MM N 378, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 378 bl. 1r

    200 kr for børnene de 2 år ensbetydende
med: 2400 i pension  …   … 
Kl{ … }ær og skolepenge – 600 – 3000 kr –
Så det annet børn sine 1500 kr
Andrea – 4500 kr pr år – det vil si 8000 kr
i ubestemmelig tid –

    Vi finner det meningsløst at
sende gutterne til Oslo fra hjemmet
i disse så vanskelige tider når De så
meget billigere kan få privatundervisning
eller privatlærer hjemme –

    Det er yderst få der sender sine gutter
så l hid forat læse til artium –

    Hjemme kan Du nu i løbet af
se om ikke børnene er mer passende
til praktisk virke som farens slægt –

    Det er n{ … }u en meget dårli vei at
studere –

    Jeg kan ikke har ikke flere penger
end de jeg nødvendi må have forat
kunne beholde mi{ne}t atelier o{g}g arbeide –

    Hvis jeg må gj gå fra det vil
jeg absolut intet kunne tjene og absolut
intet hjælpe med – De senere år har
jeg heller ikke tjent såmeget at det
blir til utgifterne til mit arbeide

    Det vil nok blive bedre for jer deroppe
kjære Andrea – { … }Jeg er så { … }gla for at
I er friske    det er det bedste – Skulde \(Jeg?/
vil vel til af og til kunne hjælpe
Dig lidt – men det afhænger af hva jeg
tjener {–}) Tyskland er stængt og her er meget få
der kjøber billeder