Munchmuseet, MM N 382

MM N 382, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 382 bl. 1r

    Jeg forstår ikke Andrea kan klage
over penge nød når hun sen
for 4 år siden sender sine gutter
til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte
klimatet og blev syge

    Eller partout skal drive gutterne
frem til artium når de ikke synes at
at være for boken – Specielt den ældste

    En gammel student på 25 år er
ingen anbefaling eller når at være  … 

    Eller når kan da gutterne efter at
være udskrevet og af mig fik noe
extra til styrkelse dra selv  … 
til Lillehammar –