Munchmuseet, MM N 423

MM N 423, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 423, s. 1

    Det ene portræt malte jeg da jeg
min kom med hånden i bind
fra hospital i Norge forat male
Lindes børn – Det anne 1916

    En mærkeli måte at sætte årstal på
ale mine senere billeder er fra 1905

    Opstillingen intreserte mig
da jeg netop har holdt
p med at kartlægge
de vilde år 1902 {–}til Klinikken
i 1908 – Jeg k kan lægge alle
mine kort frem –

    Det ha Da jeg modtog al
den hæder på min fødselsdag
glædet { … }det mig voldsomt
men jeg sa til en ven: Ja nu
har m Karsten skumlerne – tifold igjen

    Jeg har for ikke længe siden
gjort et ud  …  udfald fra

 

Munchmuseet N 423, s. 2

mit kloster og gjort razzia
blandt de værste skumlere
specielt fra 1905

    Angrebet kom lynsnart som
et kårdestøt og alle faldt til
fode – Jeg Jeg havde hovedmanden
han
hos mig og han måtte
pent be om godveir –
Han husket vist på
hvordan det gik Karsten der
var en af cheferne for skumlerierne

    Det var jo naturli da han
havde levet både på min
kunst og min pung –

    Den krig  …  mine landsmænd som blev
ført mot mig i de dage år
og over i 1905 var ikke netop
noen ærerike minner fra
de de betreffende personer