Munchmuseet, MM N 436

MM N 436, Munchmuseet. Datert 1928–1930. Brevutkast til Fürst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 436, s. 1
    
    Til
Politimesteren


    Planlagt attentat mot
de fire messingmæn‹d› –
Jeg som god borger af byen
{ … }må meddele følgende –
Da jeg ved 11 tiden kom fra
Nationaltheateret – og standset lidt
så op til Bjørnsons statue – { … }blev
jeg afbrudt af høirøstede stemmer –
– Jeg blev opm{ … }ærksom på en {g}Gruppe
af 3 mænd der førte en høirøstet
tale – hvoraf jeg nogenlunde korekt
forsøger at referere det væsentlige –
– Det var efter skjøn en bekjendt maler
med hulehat – en besynderlig blanding af
Striletype – og kunstertype fra Stavanger og
en nokså velkjendt type fra det mørke
Oslo

 

Munchmuseet N 436, s. 2

Maleren holdt følgende tale
Skal vi ikke nu slaa istykker
alle disse messingmænd –
der mer eller mindre skræver –
‹stirrer› – eller holder hånd
i pen –

    Se på {d}Menneskene i den
lyse sommernat hvor de
frit og frit bevæger sig og
som blomster klaser samler
sig i grupper blegt lysende i
den vidunderlige lyse nordiske
nat –

    Og den uhyggelige striletype
og den end mere uhyggelig
fra de mørkeste Oslo raa{ … }te
et  … falde  …  fri ‹tanke›
– { … }Attentatet skal forekomme
førstkommende