Johannes Ditlef Fürst

(1855-1926)
Norsk politimester.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Ditlef Fürst

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 436.    Brevutkast. Datert 1928–1930.
«Planlagt attentat mot de fire messingmæn‹d› – Jeg som god borger af byen { … }må meddele følgende – Da jeg ved 11 tiden kom fra Nationaltheateret – og standset lidt så op til Bjørnsons statue – { … }blev jeg afbrudt af høirøstede stemmer – – Jeg blev opm{ … }ærksom på en {g}Gruppe af 3 mænd der førte en høirøstet tale – hvoraf jeg nogenlunde korekt forsøger at referere det væsentlige – – Det var efter skjøn en bekjendt maler med hulehat – en besynderlig blanding af Striletype – og kunstertype fra Stavanger og en nokså velkjendt type fra det mørke Oslo»
Munchmuseet, MM N 1675.    Brevutkast. Datert 1922–1923.
«Akers politi har  …  spurt mig om nærmere forklaring med hensy{ … }n til afæren Gunneruds hund –»
Munchmuseet, MM N 1676.    Brevutkast. Datert 23.1.1923.
«Idet jeg indsender dem nærmere forklaring af Gunneruds hundeafære – skal jeg få be om at {jeg}denne skrivelse blir for mig s …  anledning til at afskrive – Det haster med sagen og jeg har ikke tid til at afskrive skrivelsen nu»
Munchmuseet, MM N 1677.    Brevutkast. Datert 3.1.1921.
«Undertegnede skal herved meddele politiet at hr Gunneruds hund atter har angrebet en fredelig forbisparende idet min chauffør for { … }kort tid siden med nød og næppe undgik at blive lemlæstet af den –»