Munchmuseet, MM N 467

MM N 467, Munchmuseet. Datert 1888?1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 467, s. 1

    { … }Goddag Bertrand er Du også
ude idag fært den må vi ‹gagn
ha› moro og finde på noget –
og så gik de og drev op og og
ned en stund og spøger skulde finde
på noget. Snart k traf de
ogs{ … }å Strøm gående med ludet og
Hoved og hænderne i lommerne
og så en Fruntimmer S …  må
vi ha tag
foreslog
Nu tar vi  …  noen p{ene}iker
med { … }os og så går vi ud på
attelieret foreslog Nansen Kommentar
Vi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper
 …   … t gjør vi sku og så
 …  fuld alt { … }hvad tøiet kan

 

Munchmuseet N 467, s. 2

holde ud på atelieret og
så holder vi ‹moro jaja.› gjør vi
det skreg han ud med forceret
munterhed – Alle fandt forslaget
godt og så delte man sig i
to partier forat spore op
‹jenter›.

    Nansen Kommentar traf snart på to
stykker det var de to blege
modellerne han af og til brugte
de var øieblikkelig villige og så
bar det op i en vogn. Hausmann Kommentar
 … råbte han til Kusken

 

Munchmuseet N 467, s. 3

    Bertrand sad med den { … }Anna Kommentar
skjødet    hun var noget fyldig med
bleg hud { … }og mørke store ‹auer›, og
en sanselig Mund. Han lå på
fælden og og så på hende    øinene
drog ham og han så og så  … 
‹Ilden kanstede› et rødt skjær og
over ansigtet og de mørke store øinene
var så rare funklede i gult og i
mørket    Hun smilte til ham og
så på ham igjen. Kan s Hvorfor
glaner de så sagde hun. Så reiste sig
hun sig og vred sig ud af Bertrands
hænder favntag der havde og så tog hun
ham ved hånden Han reiste sig
{h}og fulgte hende Kom sagde og så drog
hun ham op og { … }gik indover atelieret
Hun smilte med hvide tænder og læberne
var så røde Han fulgte med Vinen
Kinderne var nu bleven røde av pun{ … }ch
 …  bag nogle billeder og
 … et    Vi lægger os her sagde
 …  Han så på hende    Hun var lige
 …  som de andre syntes    Hun smøg

 

Munchmuseet N 467, s. 4

‹3›
    ‹Me›