Munchmuseet, MM N 487

MM N 487, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 487, s. 1

    Hvor deili hun var i det bløde
varme l …  skjær fra horisonten

    Hun så hans beundring – og
smilte igjen med det rare smilet
– og atter følte han denne kildrende
varmen strømme gennem sine årer

    De ser ut som
    Havfrue sa han
    Han følte sin stemme skjælve han
kjendte den ikke igen –

    Havfrue – gjentog hun og lo –
hun la vægten på frue –

    Det var sant    hun var gift
Han hadde ikke faldt på at
tænke på manden.

    Han var blit taus – ingen sa
no { … }en lang stun –

    Jeg er igrunn svært godt stillet
sa hun –

    Jeg er gift – og har ingen børn

 

Munchmuseet N 487, s. 2

    Hvordan?
Man er jo så fri når man
er gift og ikke har børn

    Ja – men – deres mand
    Jeg får lov at gjøre alting
af ham – hva jeg vil

    Er’n så snil
    Ja forfærdeli – men jeg er
så slem mot ham – jeg er så
lei for det – men jeg k{ … }an ikke
annet –

    Hvor ung og pigeagtig hun så
ut som hun gik der ved siden
af
og slang ved siden af ham –
hvor det var rart at hun var
gift – å så hadde hun betroet
{ … }ham alt dette med manden

 

Munchmuseet N 487, s. 3

    Ved de sa hun – jeg drømte
så meget inat – jeg drømte om
en prins – en ung vakker prins –
han lignet – la mig se
hvordan så han ud la mig se
– han lignet dem –

    Hun st De var nu nået de
{–}andre – hendes hus lå lige op
i bakken – Strax efter var de in{ … }de

    Man la på kaminen og satte
sig rundt sig i en ring om ilden –
fru Heiberg Kommentar kogte kaffe og bød
omkring kopper – Heertsberg Kommentar sad
smildte fed og smilende og fortalte
historier fra italien –

    Brandt Kommentar sad stille og hørte på – når
det var noget morsomt så han på
fru Heiberg Kommentar
traf han fru Heibergs Kommentar øine
de lo til hinanden – Det var som

 

Munchmuseet N 487, s. 4

hadde de sluttet noe mellem sig
sluttet en pakt der på veien –

    { … }Deres { … }hænder deres berørte hinanden
når hun bød ham  …  noget –  … 
og han følte engang hun bøiet sig
mot ilden forat puste til flammen
følte han hendes varme kin streife
hans  … Hånd – Da fru Heiberg Kommentar
satte sig til pianoet og sang
la han sig tilbake i skyggen –
han f{ø}ulte med øinene hennes
rygs bløde bøining – den fyldige
nøkne okkergule hals – n der var
så nøken – hendes kat næsten
katteagtige bevægelser

    Hendes stemme var fin { … }og liden
næsten kjælende – Den var om kjærlighed
– æggende og lokkende

    Men er du fri så er jeg bunden
er du bu
{ … }Hun sang den i N … land
{ … }Jeg elsker dig –

    {D}Jeg elsker dig som kom tydeligere end
det øvrige – og Brandt Kommentar hun vendte sig