Munchmuseet, MM N 494

MM N 494, Munchmuseet. Datert 1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 494, s. 1
    3)

    Vær så go    vil de ha h en –
den osså – i den andre hånden
– så ja – hun lo og så på
ham –

    Imorgen må de besøge
mig    ikke sandt.

    Jo tusind tak det vil
jeg gjerne –
Adjø da – hun rakte ham
igjen hånden – og smilte med
sine rare mysende øine

    Han blev der stående
midt i gaden – med en diger
gul blomst i hver hånd
glante Han så en smule
forfjamset efter vognen.

    Så skvat han op – hun
hadde ved vendt sig leende om i vognen og nikkede til ham

    Ved Middagsbordet sa Petra Kommentar til

 

Munchmuseet N 494, s. 2

    Du snakket med fru Heiberg Kommentar i
idag –

    Ja – sa han ligegyldigt og
ble rø –

    Hvor hun ser livsled ud sa faren
– ‹Men› hun skal være slem mot
manden – der ser man hva al den
gu{ … }dløsheden driver til –

    Aftenen var lys – vandet
lyse violet med fine åser mot
den skinnende luft – der mer
og mer farvedes lilla

    Deroppe over grantopperne –
var månen liden og bleg som
en sølvskilling

    Den var så venlig og hyggeli den lille
månen

    Erik Kommentar sto på trappen –
doctoren drev omkring med piben
i mundviken og briller og slobrok

    Det var så lyst og rart nu

 

Munchmuseet N 494, s. 3

solen var godt ned – og så fredeli
    Nei hvor deili det er nu
sa doctoren og tog a sig brillerne
– og sån luft da – det har dere
godt af det Petra Kommentar og Erik Kommentar

    Ja Erik Kommentar begynner næsten
at bli fet her sa tanten

    Ja du ser osså så frisk ut
‹mor› –

    Å sa hun og hostet det er for jeg
er så varm iaften –
Nei om det er b ‹mor› – det er
sundheden – man lo atter

    Det ble mørkere – luften og
vandet farvedes mere hviolet
og månen ble lysere

    Der så man { … }kaptainenes
bare hoved borte ved skovkanten
– han drev op og ned og slæng{ … }ende
med slobrokken og så op på

 

Munchmuseet N 494, s. 4

månen med foldede hænder
    Erik Kommentar hadde ikke ro på sig
– han gik in i skoven – han
gik in i ‹tyk{ … }ningen› til den
åbnede sig og han så et kirkespir
langt borte – {d}Der bode hun – og
imorgen skulde han gå dit –