Petra

Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Inger Munch.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 494, s. 1
MM N 494, s. 3
MM N 525, bl. 1r
MM N 542, s. 3
MM N 574, s. 2
MM N 574, s. 2
MM N 574, s. 3
MM N 574, s. 3
MM N 575, s. 4
MM N 579, s. 2
MM N 580, s. 4
MM N 582, s. 4
MM T 2761, bl. 27v
MM T 2771, bl. 6v
MM N 15, s. 2