Munchmuseet, MM N 521

MM N 521, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 521, s. 1

    { … }Vi hader Mennes{ … }kene og vi
er sammen med { … }dem – vi må
være sammen med – dem – thi
vi har brug for dem – det er
forferdelig ærgelig –

    og den forunderlige opdagelse gjør
man – jo mer man er  …  dem
jo mer blir deres blikke generende –
– o{ … }fte er det underlig hva
liv og dø{ … }d går sammen og drøm
går sammen –

    { … }En af mine bedste venner
som skjød sig – taler jeg med
om natten i drømme – jeg tænker
på ham om dagen    og ‹vist›
er det ting som at jeg har skyld
at jeg har gjort noget –
Jeg drømmer om min fader om natten
og jeg tænker på min fader og dagen
og mest synes jeg øieblikke hvor
jeg har forbrudt mig –

 

Munchmuseet N 521, s. 2

    {Jeg}Og jeg forestiller mig disse
døde – taler med med
dem – i fanta{i}sien eller
i drømmerne – så de næsten
får liv og blod –
og igår – sad jeg sammen
med med ‹K› –

    Hvorfor jeg føler mig tiltrukket
af ham ved jeg ikke – for mine
nær{ … }meste venner liker ham
ikke – og andre s{m}ympathier
har vi heller { … }ikke for { … }han
en lø en leutna{ … }nt på en  … 
og jeg jeg  …   …  journalistik
men enda jeg nest næsten
altid har trukket mig tilbage
for folk – så har folk  … 
 …   …   …  k … 

    Så sad vi sammen ved et
trist lys  …  hotelværelsene

 

Munchmuseet N 521, s. 3

‹atter› – og så sier han pludselig
– jeg har tæring – jeg dør
snart – jeg led så jeg kunde –
gråde – de{n}t var en kraftig
mand – med livslyst – han
skulde gifte sig –

    Han var så så stærk ud
jeg { … }så mig i speilet – jeg
så ud som et lig mod ham –
{ … }Jeg efterlignet en foretningsmand
 …   …  – idet jeg spurgte
ham om  …  når – {og}han havde
fåt det – om det var i familien
– en onkel døde netop sa han
jeg kan får det  …  også dø når-
somhelst – har ‹haft›  … styrken
Tanken en gang
er du ikke nervøs? –

    Forfærdelig – og {s}jeg så hans fi hans
kraftige ansigt – hans brede bryst

 

Munchmuseet N 521, s. 4

    – De er stærk sa jeg –
efter sta sidste opdagelse med
resultater har de fleste tæring
– de må altså drikke godt –
og han sa – jeg har osså ‹er›
Alt dette
‹li›
{ … }Det foregående har jeg ‹modstået›
i en hvis nervøsitet

    Men som jeg sad ved det
triste lys blev han død for
mig – Jeg så hvor i tankerne hvor
dødskampen sled i ham –

    { … }Dette at samle tankerne – –
Jeg har {f}en ‹fornemmelse› og en
{ … } …  ikke vil lystre mig på gaden
– er jeg syg – skal jeg dø idag
– hvorfor, hvorfor frygter { … }jeg at ‹dø› –
hvor {f}ofte har jeg ikke sagt mig
selv – at det at Fru { … }heiberg Kommentar er
det bedste – men at men at lyge –  … 
 …   …  kommer dit – det
kan jeg ikke