Munchmuseet, MM N 527

MM N 527, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 527 bl. 1r

kjedeligt at skulle ud u{ … }d
med det lille portrettet – Vil
han ikke tage et kopi{ … }?
Pengene skal {D}dere have ialfald,
der det eneste kunde være
at du sendte mig 30 kroner
som lån –

    
    Din heng. Edv. Munch.
    1890

 

Munchmuseet N 527 bl. 1v
Note
    Dr. Finne vilde kjøpe det lille
billede av min far for en billig penge.
Heldigvis blev det ikke solgt.


    
    Inger Munch.