Munchmuseet, MM N 577

MM N 577, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 577 bl. 1r

    {S}Han gik nedover landeveien f det var han følte sig
så frisk og let han da  …  for Han
Endnu Halvt { … }glad og halvt generet følte
sig da han so s pludselig opdagede fru
 …  i en vogn kjørende mod. Slipset sad
vist ikke rigtig svært meget sludsket
på og han havde på sig sine sty{k}ggeste
Buxer på han der skulde de – Bu han skulde
slide de ud på landet – M Han havde
lyst til at børste og stelle lidt på
sig inden hun så ham men det nyttede
ikke de k da vognen nærmede sig
hur{d}tig    Han skjød Hjertet i livet
da vognen nu standsede foran ham
Goddag v Gom{ … }årgen    Hun bøiede sig
over mod ham og rakte ham hHånden
{ … }Hun så så strålende ud og  …  hun
myste med øinene og lo med tænderne.  … Og
da han følte det varme tryk af Hånden
Har de ne{ … }to{ … }p kommen op af byan deres de ogsa hun og lo
de ser så frisk ud

og De må ikke komme til mig
idag for jeg skal have selskab
men imorgen må de komme    {s}Er de ikke
yndige og så viste hu mig pegte på
en bunke blomster hun havde på fanget
De er vel yndige Og så tog en svær gul
en {g}og gav ham i { … }den { … }ene  …  Hånden og en { … }‹nogle›
{ … }i den anden

 

 

Munchmuseet N 577 bl. 1v

og så rakte hun ham atter
Hånden og sendte ham e blik tilsiden gjennem
de mysende { … }øienlåg    Han
blev stående midt i den søle{n … }de
landevei med en svær gul blomst i
hver hånd og aldeles himmelfalden


    Han { … }blev urørlig stående der seende
efter vognen    Han De varme Håndtr{ … }yk, de mysende
øienlåg med { … }glimtet inden i Hendes la kildrende
latter og blomsterne det for var for meget med engang
han kunde ikke samle sig Han var lidt forbauset
og lidt generet med de varme  … 

    Blomsterne generede ham lidt hva
i alverden skulde gjøre af dem kaste noget
af vilde han dog ikke for nogen pris
men vise sig hjemme med { … }sådanne ‹blom … ›
de{n}t vilde fo {v}for generende for h{a}vad vilde
hans bror og søstre si når

    Han luskede sig da op på lo{ … }ftet og
lagde { … }dem varsomt i en kasse så havde han
dem og ingen fik se dem

    Han syntes {v}det var lidt kjedeligt at gå
med blomsterne men han vilde for ingen pris
kaste dem og så fik han ‹praktise› skjult dem så
godt han    Hvad vilde vel Robert Kommentar og Kristine Kommentar
si om han k{ … }om jem { … }med blomsterne. Da
han kom hjem skjulte han dem opp i en kasse