Kristine

Litterær figur, antakelig basert på en av Munchs søstre, Inger eller Laura.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 577, bl. 1v