Munchmuseet, MM N 601

MM N 601, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 601 bl. 1r

    { … }Ind på Grand traf han skuespiller Nissen Kommentar som
han kjendte ganske lidt – Denne indviterte han op
i and i andre etage på en middag –

    {D}Han sa tak og de
    De satte sig ned ved et bor    der var ingen uten dem
i salen –  … 

    Opvarter la os få vin
    De drak mens de ventet på maden – D …  de
tømte glassene hurti og Nissen Kommentar skjenket i igen
de skålte me hinanden og var { … } …  lidt fulle
da maden kom ind

    Opvarter la os få ‹San michlet› og mer vin
– en flaske Sherry –

    Der sto en række glas foran Brandt Kommentar – han
så på de klare vakre farvene i vinen – han hævet
det et glas i veiret lod lyset spille i det – det
var dog deili det ‹ene{ … }ste› drikke v …