Munchmuseet, MM N 651

MM N 651, Munchmuseet. Ikke datert. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 651, s. 1

    
    Kjære fru Hammer!


    Vil De gjøre mig den
tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou
et forslag som jeg selv ikke
tør komme med – Jeg sender
ham foruden det syge barn
to andre større billeder, –
en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde
han skulde beholde – indtil
disse blir senere engang skulde
blive solgte for en større pris{–};
– { … }Jeg men{er}te at han da
skulde trække af for sig hvad
han nu låner mig – Gjør
dette så er De snil på en

 

Munchmuseet N 651, s. 2

pen måde – Jeg vilde allerhelst
have { … }lånet på den måden –
Det er to af mine bedste
billeder som jeg tidligere
har holdt i en pris af 700
og 1200 kr. – { … }Det er ihvertfald
billeder som nårsomhelst
kan sælges for hvad jeg
havde tænkt at bede ham
om – Jeg {er}har brug for
mange penge – 500 kr.
– Det er forfærdeligt dyrt
at arbeide –

    Undskyld at jeg plager Dem
med disse ting –

 

Munchmuseet N 651, s. 3

    Jeg
    Man vænner sig til alt – også
til stjernen – den samme stjerne –
stadig hver aften – Mon man
vænner sig til døden –


    – Elske det har jeg { … }‹aldrig›
gjort – Kjærli Jeg har følt
den kjærlighed som rykker flytter
fjeld og som omskaber mennesker
men aldrig har jeg kunnet
sige til
Kjærlighed som river
trevler af hjertet og og som
har drukket blod men ‹ingen›
har jeg kunnet sige til –
kvinde Du ‹Du› Dig elsker jeg –
Du er mit alt –

    –
{ … }Men hvordan er  …  Du
mit negative billede – der hvor
min sjæl passer ind –