Valborg Fredrikke Hammer

Født 1865. Dødsår ukjent
Norsk. Gift med Karl Vilhelm Hammer.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 651.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
Munchmuseet, MM N 1720.    Brevutkast. Datert 1896.
«Tak for brevet det var morsomt at høre fra dem –»
Munchmuseet, MM N 1721.    Brev. Datert 1896.
«Aa gjør mig den { … }tjeneste at overbringe Olaf Schou{den}det forslag som jeg selv ikke tør komme med fordi jeg er r{ … }æd det skal se plumpt ud – Jeg håber De kan give det en yndefuldere form –»
Munchmuseet, MM N 1722.    Brev. Datert 1896.
«Jeg kommer lidt sent men tak aligevel for Deres sidste brev samt fordi De gjorde Dem møie {med}for mine skyld Det så lidt broget ud for en tid siden men det er vel ikke andet jeg kan vente når jeg maler så stygge billeder –»

Brev fra Valborg Fredrikke Hammer til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 265.   Brev. Ikke datert. 
«Særdeles mange hilsener fra en gammel veninde, som De for længe siden har glemt!» 

Valborg Fredrikke Hammer er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det som Aftenposten skjældte ud – kjøbte Mustad for 20,000 kr af Fru Hammer som kjøbte det af mig for 60 kr –»