Munchmuseet, MM N 689

MM N 689, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 689, s. 1

    
    Kjære ven!


    Jeg må tilføie lidt til vor
telefonsamtale. Det er sandt at
Flechtheim er min ven f men
jeg har jo ikke nærmere kjendskab
til ham annet end at han altid
har været hyggeli mot mig og
har intreseret mig sig stærkt
for min Kunst – Han er jo
osså den ‹fremste› kunsthandler
i Tyskland – Men i kortspil og
foretninger må man alligevel
passe på – Han har i dette tilfælde
været meget nonchalant –
Det er en ikke anvendelig undskyldning

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 689, s. 2

når han sier at grunden
er at han først den 19de ‹dennes›
fik vide at det var Düsseldorfs-
billeder det gjaldt – D { … }Det er vel
over 3 uger siden jeg begynte
at telegrafere efter billederne
Jeg har ligetil de sidste par dage
blot fåt korte svar at billederne
er sendt pr ilgods fr

    Når Flechtheim sier at han
har fåt utilstrækkeli beskjed så
går det ikke – {H … } Min hele
udstilling var sidst i Düsseldorf
med undtagelse af 6 billeder der
var udstillet annetsteds –

    I Düsseldorf var cirka { … }30 malerier
tegninger og akvareller – Flechtheim
kunde have bemøiet sig med
at telefonere til Düsseldorf og
kunde han fåt beskjed

    Henvendelsen til  …  riksbanen skulde
skjed da for 3 uker siden så var billederne

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 689, s. 3

kommet    Jeg skulde sende billederne til
en udstilling i Edingburgh og jeg kan
nu ikke sende dem –

    At jeg ikke vidste hva jeg skulde
tro når Flechtheim behandlet sagen
så nonchalant er rimeligt –
At jeg tilslut fant at måtte
sætte himmel og jord i bevægelse
er naturli – {D}Jeg skjønte det måtte
handles itide før det blev for sent

    Det viser sig osså  …  at have
hjulpet – Nu har han endeli
funnet på at henvende sig til
de rette myndigheter –

    Det er osså slemt det hele da
jeg af lægen er pålagt den absolutte
ro – Jeg fik for 1 ½ år siden
blødning inde i mit bedste øie –
Det var af overanstrængelse –

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 689, s. 4

    Jeg havde nok gjerne fåt en prat
med { … }Dig engang til i Berlin og
set mi{n}t kjære Berlin igjen
men det er meget uvist om
jeg tør risikere anstrængelsen ved
reisen –

    Når det med Flechtheim er
kommet iorden må Du forklare
ham ovennævnte så han forstår
min utålmodighed

    Nu er det best at være lidt
stram –


    
    Hjertelige hilsener
    Din gamle ven
Edvard Munch

    
    P.S. Maleriene skulde jo efter
4 Dagers afsendelse pr Ilgods være anmeldt i Oslo