Munchmuseet, MM N 692

MM N 692, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 692 bl. 1r

    Kaarbø skal værsgo hjælpe sin
protege og bruge sine glimrende ævner
til at agitere på slægten deroppe
og på sig selv –

    Ka{ … }arbø og hans  …  venner tjener nu
alle glimrende


    Mamsel Laura har noe at
tænke på – hun som kjendte til
forholdene. Havde jeg vist at der var
fuldt op af førsteklasses skoler deroppe
havde jeg sendt gutterne hjem –