Munchmuseet, MM N 738

MM N 738, Munchmuseet. Datert 1889. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 738, s. 1

                      Aasgaardstrand
I det hus malte Edvard
Sigurd Bødtker og mig og
mig siddende { … }nede ved sjøen

    Kjære Inger Tante


    Jeg har ikke kunnet
find{et}e sådant sted som
vi talede om – men
jeg har derimod leiet
et hus – et n svært
hyggeligt hus lige ved søen
et stykke fra selve Aasgaardstrand
med have.  …  og for sig selv
prisen er 70 kr for sommeren
og 3 udmærkede pene værelser.
Der er en Pige fra et nabo-
huset som kan gå os til hånde
når

 

Munchmuseet N 738, s. 2

og Konen på gården kan
bli på går og stelle
maden for os når v
den måneden vi er
alene. Når du og Laura
kommer kan den før
nævnte pige stelle.

    Vi får 3 senge med
madrasser og har hele
gården for os selv.

    Det er et forfærdeligt
hyggeligt og vakkert sted.

    Inger og Andreas
må komme snarest
det er s den deiligste
luft hernede.

    Den er

 

Munchmuseet N 738, s. 3

    Send båden så snart
som muligt.

    
    Din hengivne
    E Munch

    Det er udmærket ovn
i kjøkkenet.

    Husk på hængekøien
og regnkappen.