Munchmuseet, MM N 804

MM N 804, Munchmuseet. Datert 29.4.1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 804 bl. 1r
    Berlin 29/4 94


    Kjære tante!
 Tak for brevet
– det er ganske forbausende
hvordan Du får ordnet det så
pengene strækker til. – Rigtig
kjedeligt er det med Andreas
han har da stilt sig forkjært –
– hvordan det { … }går med ham
og pigen begriber jeg ikke – ja
der blir vel ordnet til høsten –
Er han ikke mer gla i hende
skjønner jeg ikke hvorfor han skal
gifte sig med hende

    Jeg har havt det ganske
bra med penger i det sidste –
flere mid mindre bestillinger
og et billede solgt i Frankfurt,
for 100 Mk. – Et portræt har jeg

 

Munchmuseet N 804 bl. 1v

malt af en Freiherr von Bodenhausen
en ung kunstintresseret mand
– det får jeg vel noget for
– rigtignok fø{ … }rst om om
en tid – altså i Norge – hvilket
vel er det bedste – da her er
dyrt at leve – For en tegning
af en Hamburgermand fik
jeg 100 Mk. – Du ser altså
at det kan komme til
at gå ganske bra til høsten
når jeg kommer hid ned –
Jeg sender 25 Mk – pr. postanvisning
– Indl{ … }agt sender jeg dig
mig selv og hele mit atelier –

    
    Med mange hilsener til Inger og
Laura

    Din hengivne E. Munch –