Munchmuseet, MM N 811

MM N 811, Munchmuseet. Datert 1895. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 811 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Tak for brevet – jeg
sender foreløbig 40 Kroner – forhåbent-
lig kan jeg snart sende mer – Mine
Kreditorer har plyndret mig så i det
sidste at jeg {der}ikke kan afs{ … }e mer
nu – Jeg ved endnu ikke når jeg kommer
hjem – Jeg er optaget med { … }forskjellige
arbeider som { … }ikke lar sig udføre hjemme
f.ex radering og lithografie – Om nogle
dage kommer der ud en mappe af
mine raderinger –

 

Munchmuseet N 811 bl. 1v

    Det vilde være morsomt om jeg ialfald
en kortere tid kunde komme hjem –
Kan { … }Du ikke finde et pent sted
nedover kysten – helst lidt rummeligt –
– muligvis kunde vi da bo sammen
Skriv mig til herom –

     Hilsen til
Inger og Laura
 Din heng. E Munch

    D … ks Vær så snil at sende mig
Andreas’s {A}adresse –