Munchmuseet, MM N 837

MM N 837, Munchmuseet. Datert 1900–1901. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 837, s. 1
    Kjære tante!

    Jeg bor paa Holmen-
kollen – men vilde
helst have to værelser
i Nordstrand. Jeg tror
den Luften er bedre
for mig – Kan I ikke
forhøre eder derom –
– det må være på { … }Høiden
og i Skov. Prisen er
det ikke så nøie om da
det jo blir billigere end
ellers alligevel –

    Kan ikke { … }Inger
komme op – Hun

    

 

Munchmuseet N 837, s. 2

får ta med sig 100 Kr –
hvis I har det –

    Jeg skriver nu til
Schou så det varer
ikke så længe med
pengene –

    
    Din E Munch