Munchmuseet, MM N 838

MM N 838, Munchmuseet. Datert 8.3.1901. Brev til Karen Bjølstad
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 838 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Norwegen
    Kristiania
    Nordstrand
    pr Aker

 

Munchmuseet N 838 bl. 1r
    
    Adresse (Hôtel Hippodrom) Berlin-Charlottenburg.



    Kjære T


    Er vel an-
kommen og
bor i dette
Huset –

    
    Hilsen til I,
    Din E Munch

    
    Fru Aase Nørregaard
    Adr. Advokat
    Nørregaard
    Hjelmsgade 6
    Kris