Munchmuseet, MM N 843

MM N 843, Munchmuseet. Datert 14.2.1902. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 843 bl. 1r
    Berlin 14/2 1902


    Kjære Tante!


    Her{ … }med to Fotografier
tat med et lidet Apparat
jeg har anskaffet mig – Du ser
jeg har omtrent tat af mig
Barten – Jeg har havt
Ubehageligheder med Schies
Transportkompagni
der
har været skandaløs
{Ach}skjødesløs med mine
Arbeiders Forsendelse – Det
er noget jeg ikke kan få
{e}Erstatning for – Jeg udstiller
først til { … }Våren i April da
jeg har modta{ … }get meget

 

Munchmuseet N 843 bl. 1v

smigrende Tilbud fra
den store Berliner-Secessions
Udstilling om at udstille
der {10}12 B større Billeder –

    Egen Udstilling får jeg
da se h at holde til
Høsten –

    
    Med Hilsen til
Inger
 Din heng
    Edv. Munch