Munchmuseet, MM N 848

MM N 848, Munchmuseet. Datert 15.5.1902. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 848, s. 1
    Berlin ‹15›/5 1902.


    Kjære Tante!


    Jeg tænker at reise om
en 10 dage – Jeg vil endnu
have en 400 Kr. til Reise
men jeg havde jo ønsket
at få{t}‹et› mer flere Penger
med da jeg ved hvor vanske-
ligt det er { … }at skaffe den
slags Ting i Norge – Imidlertid
har jeg fået trykt en
hel Del Gravurer som
jeg tænker at få afsat

    Jeg lar alle mine Billeder

 

Munchmuseet N 848, s. 2

blive her og trækker reiser
ned igjen om til Høsten.
Er ingen anden Udvei
holder jeg Auktion i Kristiania.

    Den Udstilling jeg har
her vil hav gjøre Nytte
for Fremtiden – Jeg { … }er
nu så frisk som jeg noensinde
har været – Det gjælder nu
bare at få oparbeidet
Energien – Her har været
fælt kalt – men I har
vel havt det ennu værre

    
    Med Hilsen til Inger
og Laura
 Din hengivne
    Edv Munch