Munchmuseet, MM N 871

MM N 871, Munchmuseet. Datert 13.7.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 871, s. 1
    
    Kjære Tante
 Tak for Bøgerne
og Pengene – Jeg tror det er
mest hensigtsmæssigt at
blot at betale Renter
og Afdrag denne Gangen
så får jeg se at senere at
grei ordne det med
Banken – { … }helt ud så jeg
slipper Ubehageligheder og
Omkostninger – Jeg sender altså
om kort Tid Pengene tilbage

    Hvordan står det til med
Dit Tilfælde? { … }Varmen er

 

Munchmuseet N 871, s. 2

fæl om { … }Dagen men
muligvis er det godt for
Tilfældet Dit – Har
I ikke tænkt at dra
til Søen? – her er det
vistnok ligeså varmt om
ikke varmere end i Kristiania
og det er muligvis ligeså vel
så bra i Granskoven på
Nordstrand – og Bad kan
jo Inger få – Når jeg
reiser (en 14 Dages Tid)
kan I ta mit Hus)
Hyggeligt var det om
I kunde komme noget
før Reisen så lidet vi
{ … }er sammen –

 

Munchmuseet N 871, s. 3

    Jeg skal have Udstilling
i Kjøbenhavn til September
Frugt blir det lidet
af – Jeg lever meget
på hvad Kjøkkenhaven
kaster af sig – og { … }koger
Stikkelsbærgrød der Jeg
har en{g}kelte Dage næsten levet
bare af Haven så en Dag
 … salad Bladsalat { … }med Æg
og Stikkelsbærgrød med Fløde –
Petra steger nu udmærket
Fisk –

    
    Hilsen til Inger og Laura
    Din hengivne Edv Munch

Aasgaardstran 13-7-1904