Munchmuseet, MM N 883

MM N 883, Munchmuseet. Datert 14.12.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 883, s. 1
    
    Kjære Tante!


    Jeg reiser nu for et
Par Dage til Berlin forat
ordne en Udstilling der

    – Jeg kommer vel til at
ta en Bestilling på et
Portræt af en Hamburger
Senator – Disse forskjellige
overfaldshistorier i Sommerens
løb bragte mig en Del
ud af Arbeide og Humør –
og jeg fik ikke tilstrækkeligt
udnyttet sommeren –

    De{ … }tte elendige Kvindemenneske

 

Munchmuseet N 883, s. 2

har jo nu fået udrettet
at – jeg ikke i Ro har
kunnet udnyttet det
Held jeg har havt –

    Jeg må tænke på –
at jeg før – {har}da jeg jo
havde det meget { … }vanskeligere
kunde { … }lægge tilside til
Eder og det har jeg endnu
ikke kunnet efter den
Historie – Det er den gamle
Historie med dette Kvinne-
menneske: { … }den som har
skal stjele fra d{ … }en der
intet har – og tage det sidste
Lam – Jeg håber Du ikke
arbeider for stærkt, jeg blir

 

Munchmuseet N 883, s. 3

ganske rasende når jeg
tænker på at på en
Måde må Du og Inger
ta i for dette bortskjæmte
Rigmandsbarn –

    { … }Her { … }i Lübeck har jeg
meget bra – roligt arbeide
og fri for Norske –

    Jeg har malt et stort
Selvportræt og jeg tror at ¨
kunne male meget her –

    Dr Lindes Hus er
et udmærket Tilholdssted –

    
    Glædelig Jul til alle
    Din hengivne Edv MunchLübeck 14-12-04

    Adr. Centralhotel

 

Munchmuseet N 883, s. 4

    I Prag arangeres en Udstilling af
mig – der gjøres store Forberedelser og
jeg håber at det ikke ‹bare› blir Ære … 
 …  osså Guld –