Munchmuseet, MM N 941

MM N 941, Munchmuseet. Datert 27.10.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 941 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    Norge

 

Munchmuseet N 941 bl. 1r
    
21 Kochsvei Kjøbenhavn 27-10-08    Kjære tante!
 Her går nu
Kuren i fuld Gang – jeg
elektriseres, masseres og bades
hver Dag – Doctoren sier jeg
har manglet Elektrisitet og
overhodet er meget svækket
{ … }hvilket vel ikke er så urimeligt
Det mærkelige er at jeg i
legemlig Henseende er blevet
det sundeste Menneske på
Jorden og tåler Kulde og Væden
– Det skulde jo være deiligt
{ … }engang at få væk den
pinagtige Nervelidelse – Jeg
håber I har det alle bra
Olavsordenen gjorde megen Opsigt
her på Cliniken – Sygepleierskene
syntes det var en så pen Broche

    
    Mange Hilsener til Dig Inger og
Laura‹!›
 Din Edv. Munch