Munchmuseet, MM N 942

MM N 942, Munchmuseet. Datert 13.11.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 942 bl. 1v

    
    { … }Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    KNorge

 

Munchmuseet N 942 bl. 1r
    
13-11-08 Kochs vei 21    Kjære tante!
 Jeg kommer
mig stadi – Jeg får en
meget grundi Behandling –
og finder mig godt i
den absolute Ro – Jeg
skal have stor Udstilling her
er i Kunstforeningen som
arangerer den –

    {Jeg}Det skal blive deiligt at
få væk denne langvarige
Nervehistorien – Jeg skriver
snart og fortæller om lidt
af hvert – sender bare
dennegang en Hilsen –

    Skal snart sende nogle Penger
    
    { … }Mange Hilsener til Inger og
Laura
 Din hengivne Edv Munch