Munchmuseet, MM N 943

MM N 943, Munchmuseet. Datert 22.11.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 943 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    Norge

 

Munchmuseet N 943 bl. 1r
    
    Kjære tante!


    Jeg sender om et Par
Dage 100 Kr. –

    Jeg kommer mig fremdeles
    – Imorgen åbnes her
i Kunstforeningen en
Udstilling af mig –

    Med Hensyn til Fremtids-
planer – så er det muligt
jeg slår mig ned senere
i Danmark ved Kysten –

    Jeg skal kanske udstille i
Kristiania til Våren –

    
    Mange Hilsener til Dig
Inger og Laura
 Din Edv Munch

Kochsvei 21 22-11-08