Munchmuseet, MM N 947

MM N 947, Munchmuseet. Datert 18.1.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 947 bl. 1r
    
    Kjære Tante!
 Jeg sender Eder
gjennem Nørregaard 100 Kroner
– {jeg}50 {vilde}Kroner er til Laura
til en liden Opmuntring
– {Det}Jeg {er}har tænkt det kunde
være til Sparepengene hennes –

    Jeg har Udstilling i Helsingfors
og kommer senere til at

 

Munchmuseet N 947 bl. 1v

udstille i Kristiania –
    Jeg har det godt og får
vel snart tænke på at
komme ud af Kliniken
Muligens leier jeg mig
ind etsteds i Kjøbenhavn
eller på Landet i Nærheden –
Jeg har malt adskilligt –


    I Hast  Din heng. E Munch

18-1-08 – Kjøbenhavn