Munchmuseet, MM N 956

MM N 956, Munchmuseet. Datert 14.7.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 956, s. 1
    
    Kjære tante!


    Jeg har solgt en Del
i Bergen til Rasmus Meyers
Privatgalleri
og kan derfor
sende Eder 600 Kroner

    – Slå Eder løs en Dag og
gjør en Landauertur me{ … }d
Laura – kanske I havde
Lyst til at ta med en
til f Ex Oline –

    Det vilde være morsomt

 

Munchmuseet N 956, s. 2

om I fik gjort det –
    – I får se at reise
snart ned til { … }Aasgaardstrand
det er godt Frugtaar
og det vil vel blive meget
{B}Kirsebær – Her må I
osså komme fra Aasgaard-
strand – Her er en Masse
med B alslags Bær i
Haven –

    
    Hilsen til Inger og
Laura

    Din E Munch

Kragerø 14-7-09