Munchmuseet, MM N 964

MM N 964, Munchmuseet. Datert 1911. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 964, s. 1
    
    Kjære tante!


    Jeg har nu været en
Tid i Hvidsten og prøver
lidt efter lidt at indrette
mig der – Der bliver vel
prægtigt når det begynner
at grønnes – såsnart det nu
blir varmt i Veiret faar
I da se at komme ned
– vi har meget at snakke
om sålænge vi har været
fra hinanden – Der i Hvidsten
kan jeg leve i Fred for Kristi{ … }ania
folk – som jeg ikke længer

    

 

Munchmuseet N 964, s. 2

kan udstaa – Jeg liker langt
bedre Kragerøfolk og vestlændinger
de er ikke så træge og ‹sure›
som Østlendingerne –

    – { … }Det Sted jeg har er næsten
det vakreste langs hele
Kysten – Jeg havde jo
gjerne været ude og set
til Eder – men som sagt
Menneskene på de Kanter
er mig ulidelige og jeg blir
daarli Humør ved at se dem –

    – Jeg { … }reiser nu til Kragerø
for en 14 Dage forat male
lidt og hente Malerier –

    – Jeg skal udstille i
Kristiania igjen til Vaaren

 

Munchmuseet N 964, s. 3

{ … }Min Helbred går fremover
– jeg plages mest af svære
Træthedsfornemmelser og den
Hjerteklappen som jeg nu
fra Barn af har lid af og
som vel er Arv. Men på
Landet mærker jeg jo ikke
stort til den – Støi og Jernbaner
er mig meget ubehageli –

    – Jeg var nyli i Pilestrædet
og så på gamle Tomter –
– egentlig lidet forandret
– der lå Juletræ i Gaarden
som i gamle Dage –

    – Jeg indbilder mig det
måtte kunne bli så
varmt i Marts at I kunde

 

Munchmuseet N 964, s. 4

komme til Hvidsten – Det vil more
Jer og se alle de pene Duene og Kalkunerne
dernede – Jeg skal hente jer med Hest
fra Vestby – Der står færdi { … }et hyggeli
Gjæsteværelse – Jeg håber Du er bra for
Blærekatarhen – og alt står vel til

    
    Mange Hilsener til Dig – Inger og Laura
    Din Edvard Munch