Munchmuseet, MM N 965

MM N 965, Munchmuseet. Datert 8.4.1911. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 965, s. 1

    Hvitsten 8-4-1911


    Kjære tante!


    Det begynner at vaares
så Du vel snart kan
komme ned og se på
alt det rare her på
Gaarden – Jeg mangler
nogle Sengklæder – men
skal se at skaffe – Min
udmærkede Husholderske
kommer om nogle Dage –

    Jeg lever af Skinke og
de Æg mine Høns værper

    – Inger talte om nogle

 

Munchmuseet N 965, s. 2

Gardiner, de vil komme
vel tilnytte –

    Hele Skoven er fuld
af Blaaveis –

    
    Med Hilsen til
Inger og Laura


    Din hengivne
    Edvard Munch