Munchmuseet, MM N 989

MM N 989, Munchmuseet. Datert 31.1.1920. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 989, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg har som jeg har
før skrevet bedet banken
sende jer 1000 kroner pr
kvartal – Dette strækker jo
ikke til i denne tid hvor
pengene står så lid{ … }et i
værdi – Heller ikke ser det
ud til at blive bedre – Jeg
sender jer derfor 2000 kr til
i løbet af { … }året – Laura

 

Munchmuseet N 989, s. 2

fortæller at Du har pakket
ind mine tegnebøker og andre
gamle tegninger fra barnetiden
– hvilke Du har så omhyggelig
tat vare på – Jeg {v}havde nu
bruk for dem til et bestemt
øiemed – ligesom det jo vilde
intressere mig meget at se
dem igjen – Jeg sender derfor
min mand ud efter dem
en af de første dage –

    – Det er en temmelig strid
vinter – men jeg håber – I
har det godt allikevel – Jeg

 

Munchmuseet N 989, s. 3

ber Dig hilse Inger og
gratulere hende med
fødselsdagen

    
    Din hengivne
    Edvard Munch

Skøien 31-1-1920