Munchmuseet, MM N 992

MM N 992, Munchmuseet. Datert [??].11.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 992, s. 1
    
    Kjære tante!
 Jeg var i
Aasgaardstrand men kunde
ikke dengang heller aftale
noget – med Hensyn til
{m}Møde – Det er da snurrigt
nok som det har stillet
sig – Jeg føler mig ikke vel
når jeg kommer i Nærheden
af Ga Kristiania og trenger
en{ … }dnu Ro – og den gjør mig
udmærket – Jeg tænker vi
får aftale snart at vi
træffes i Moss – for nu har

 

Munchmuseet N 992, s. 2

vi jo {sna}ikke snakket med
hinanden på 4 År –

    Det er nu første Gang på
10 År at jeg er hjemme
om Vinteren – { … }dette År og { … }det
foregående lå jeg { … }syg på
Nordstrand og Kornhaug

    – Det havde været hyggeli
om I kunde besøgt mig
her i min deilige { … }Leilighed
– Jeg har en sådan udmærket
Pige – Kanske det engang lod sig
gjøre –

    Jeg talte med Sparre om
at lave ny Veranda på
Huset – { … }han foreslog overbygget

 

Munchmuseet N 992, s. 3

Veranda – men jeg er
bange det blir mørkt og
liker ikke rigti at forandre
det gamle Hus – Loftet vil
jeg i hvertfald indrede til et
lidet Værelse –

    Hva mener nu { … }du om disse to
Udkast? – På det sidste kunde
{ … }laves en liden Kvist ind til
Loftet –

 

 

Munchmuseet N 992, s. 4

    Du forstår – Loftet kan indredes uden
at jeg lar Verandaen overbygge


    
    Med Hilsen til Inger og Laura
    Din hengivne Edvard Munch