Munchmuseet, MM N 1020

MM N 1020, Munchmuseet. Datert 2.1.1931. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1020 bl. 1v

    
    Fr. Karen Bjølstad

    adr. Kaptain Mangor
    Sætre station
    Nordstrand
    
    Kjære tante


    Riktig godt
nytår ønsker
{Di}jeg Dig og Inger

 

Munchmuseet N 1020 bl. 1r

tak for det gamle
    
    Din hengivne
    Edvard Munch