Munchmuseet, MM N 1062

MM N 1062, Munchmuseet. Datert 1922–1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1062, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg havde ladet noen
roser stå til Din fødselsdag
i { … }drivhuset – Desværre blev
jeg forkjølet og veiret blev
så rædsomt at jeg ikke kunde
få sendt dem – { … }Håber Du har
fået vinen – Synes Du ikke
denne vin er udmærket? – jeg
bruger bare den og den er ikke
så dyr – Jeg synes forøvrig jeg
har kommet mig meget – så

 

Munchmuseet N 1062, s. 2

jeg næsten må tro reisen i
Schweiz har gjort godt – Jeg
håber da at vi allesammen
kan være sammen til Jul –

    – Desværre  …  har er der
med de gode { … }forhold jeg
ellers har fulgt såmeget
uoverkommeligt foretningsvæsen
ved siden af mi{ … }n maling
at jeg ikke { … }ved ud eller ind –

    Det h har mig derfor
ikke været mulig at under-
søge forholdene med det
hus Inger snakker om –
Det kommer an på at det lønner

 

Munchmuseet N 1062, s. 3

sig at gå så høit i pris – Det er jo meget
muli – men tiderne gjør at
man må være meget forsigti
Jeg Der gives osså billigere
toetages huse – ihvertfald annetsteds
og jeg vil råde Inger til at se
efter – Det er jo osså muli det
vilde være heldigst om en
{ … }leilighed med adgang til have
fandtes – Såsnart det er mig
muligt skal jeg næ{ … }rmere tænke
herpå – Men jeg syns absolut ikke
I bør bo hvor I er – da det
vil ængste jer –

    Jeg har desværre heller ikke fået
    Det er jo muli at der følger ‹binden› med et hus

 

Munchmuseet N 1062, s. 4

ordnet med Laura – Jeg overkommer
ikke en brøkdel af hvad hviler
på mig – og vigtigt er det jo nu
at det primære ikke forsømmes –
– { … }Derfor var det heldi om Inger
hjalp til at få Laura klargjort
at det {va}hun bør foreløbig skaffe
væven ud og at jeg bestiller for
3 3 hundrede kroner af hed
hende vævarbeide – og jeg
betaler naturligvis over det
dobbelte af hvad hun ellers
har fået – Det er meget  …  arbeid
hun gjør –  …  Så får vi se at
finde et annetsteds for hende
ved leilighed