Munchmuseet, MM N 1094

MM N 1094, Munchmuseet. Datert 5.1890. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1094 bl. 1v

    
    Mlle Inger Munch
    Hauketo, Lian Kristiania
    Norwege

 

Munchmuseet N 1094, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg kommer med
Alpha der går fra
Antwerpen den 8de … 
temmelig sikkert – her
er nu fuld sommer
– Jeg har boet
i Paris de sidste dagene
forat kunne gå på
udstillingerne – Jeg
har et skrækkeligt stræv
med at få mine
sager pakket ned –

 

Munchmuseet N 1094, s. 2

    Kuffer{ … }ten syns jeg er
så rummelig nu forresten
– så jeg er næsten ræd
jeg har mistet noget
 …  tøi. Der er mange
norske her nu – Frits Thaulow
og frue Holmboe og frue –
og Jørgen Sørensen – Jeg
skal i aften i selskab
hos en frøken Hille fra
Bergen – Der kommer alle
de unge norske – Det er
længe siden jeg har
været hjemmefra så jeg
vil vel næsten ikke kjende
mig igjen –

     Hils alle
    din Edvard Munch