Munchmuseet, MM N 1095

MM N 1095, Munchmuseet. Datert 31.1.1891. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1095, s. 1

    Nizza 31/1 91


    Kjære Inger


    Jeg fik brev fra Dere igår
– Det var da svært hvor Du
tjener penger. Er det ved avertissement
eller bekjendtskab? – Du skal se det
går bra der i Nordstrand – kanske
med tantes osså – skjønt det ka muligvis
var bedst bare at befatte sig med
mosestykker – Et mindre logi
var naturligvis at foretrække et
til 300 kr. – Tante fløi da som
et tørt skind – jeg håbet da f jeg
fik de 60 kronene at hun ikke hadde
brydd sig om brevkortet – men nu
er det godt at ha pengene – Jeg
må kjøbe ind malersager da

 

Munchmuseet N 1095, s. 2

begynder at male ude { … }–
    Ja jeg må si det var
lidt broget en tid da jeg ikke
hadde penger – hadde jeg ikke
fåt den dagen de 60 kronene hadde
jeg måttet være foruden mad – jeg
eiet ikke en øre – Uhret
var hadde alt måttet gjøre tjeneste
igjen – jeg fik 3 fr. for det.

    Jeg må fortælle noe s om
en situ{ … }asjon jeg kom i på
reisen hid – Den var lidet
morsom i øieblikket men
jeg måtte le bagefter – Jeg må
si jeg spilte en ynkeli rolle –

    Da jeg vel var kommen
på jernbanestationen i Paris { … }–
ser jeg mig om efter en {P}plads
– jeg opdager no disse store
sovevagonerne (Jeg tog 1ste klasse)
da anden klasse tog den dobbelte tid)

    Jeg stiger op med alle mine sager
Den svære dynen hadde jeg i e{t}n  … 

 

Munchmuseet N 1095, s. 3

rem forat ha i tilfælde jeg
skulde fryse for meget – og så Jeg åbner
en dør – til min glæde finder jeg
cupeen tom –

    Jeg lukker døren og gjør mig
tilgode.

    H …   …  her er Jeg tar op
dynen lægger den på sofaen – Strækker
mig langsefter forat prøve – Deili –
her kunde jeg sove udmærket – Jeg
stænger for vinduerne – Tar op a lommen
4 æg som jeg lægger på boret – trækker
op en flaske med  …  vin – lidt brød osså

    Jeg føler et inderligt velbehag
– Så står jeg op ser mig i d speilen
– Nu skal du gå lidt ud og se
på folk – Jeg

    Udenfor er en { … }herre og en dame
i ivrig disput – det var om en
kupé og det var om min kupe –

    Er den ikke min sier jeg –
Aldri har jeg sagt det før det
begynder et leven –

    La mig se deres nummer – jeg
viser min billet –

    Han har ikke nummer sier  … 

 

Munchmuseet N 1095, s. 4

fyren  …  Og farende kommer en
betjent og begynder at fægte med
armene som en gal – Ud – Ud –
Han var aldeles vild –

    Jeg går ud – Og efter mig
kommer alle mine sager – Jeg
skjønte ingenting – Der kom dynen
– så kom en flip – så kom flasken
– æggene og endeli ulsteren der så
ikke smuk ud – altsammen på
jorden – og bag mig strækker
en mand hånden ud a kupeen
og sætter hatten på hode mit –
Så må jeg ta alle mine sager
{ … }– dynen under armen og ind i en
anden kupe – Det var godt
ingen kjendte mig – der var bare
noen franske baroner og grever –

    Her er det ubeskriveligt
vakkert – Det er som tusind og
en nat – Næsten ikke en dag
har det været overskyet …  Jeg
er nu { … }meget flink. – Får dere
ikke udbetalt assurancen sender dere
vel stipendiet Kommentar – helst gjennem
Kreditkassen.

    
    Hilsen til {t}Tante og Andreas
og osså Laura når dere skriver

    Din heng. E Munch