Munchmuseet, MM N 1118

MM N 1118, Munchmuseet. Datert 1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1118, s. 1

    

    VIER JAHRESZEITEN
WIESBADEN

    
    Adresse
    Europæische Hof
    Heidelberg
    
    Kjære Inger!


    Jeg har sendt Eder mindst
4 brevkort men har intet
hørt fra Eder – Jeg har vist
skrevet utydeli adresse –
– Jeg reiser nu i bil
til Heidelberg ved Mannheim
hvor jeg osså skal have udstilling
– enda jeg er temmeli kje af
udstillinger –

    Jeg bor der i
    Europæischer Hof
    Heidelberg
der er nok adresse

 

Munchmuseet N 1118, s. 2

Det blir intresant at reise
langs Rhinen –

    Jeg var osså i Chemnitz og
besøgte Esche hvor jeg boede
for 20 år siden – Jeg var
osså i Halle der har et
Musæum der er indrettet i
den gamle borg der er
1100 år gammel – Jeg har
i dette musæum et stort
portræt af Dr Linde

    Det har idet hele været en
vellykket reise – og jeg er ved
god helbred – Jeg reiser muli
en trip til Paris – og derefter
kanske en kort tur til Italien

    
    Mange hilsener til Dig og tante
Håber I har det godt

    Din hengivne Edvard Munch