Munchmuseet, MM N 1131

MM N 1131, Munchmuseet. Datert 10.11.1927. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1131 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1131 bl. 1v

Kjære Inger
Tak for fotografierne –
De var ualmindelig
gode af tante –

    
    Hilsen til begge
    Din E Munch

Jeg er nu endelig
bra fra bronchitten

    
Frøken Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand