Munchmuseet, MM N 1143

MM N 1143, Munchmuseet. Datert 1931. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1143 bl. 1r
Note
    En av de siste dage min tante levet kom
chauffør Tidemann op med denne seddel. Min
bror satt nede i bilden. Han skrev dette i
hast.

 

Munchmuseet N 1143 bl. 2r

    Vild spørge om hvordan det står
og om I trængte noen hjælp

    Det er best idag ikke    at bry tante
bare hilse hende