Tidemann

Tidemann Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Sjåfør for Munch. For øvrig uidentifisert.

Tidemann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1143.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1931. Se bl. 1r
«NoteEn av de siste dage min tante levet kom chauffør Tidemann op med denne sedde. Min bror satt nede i bilden. Han skrev dette i hast.»
Munchmuseet, MM N 1980.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Datert 1942. Se bl. 1v
«Tidemand efterser æblerne»