Tidemann

Tidemann Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Sjåfør for Munch. For øvrig uidentifisert.

Tidemann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2v
«Carl Heinz Hudtwalcker Orkideer og Thomas Schlytter Nellikker og Chrysantemum Thorolf Tidemand Juleglæde Charlotte og Christian Mustad Chrysantenum Direksjonen for Kunstnernes hus Chrystantemum  …  Dr med Lucien Dedichen Chrysantemum IchIngrid Brun Löchen Katatalogen anvises»
Munchmuseet, MM N 1143.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1931. Se bl. 1r
«NoteEn av de siste dage min tante levet kom chauffør Tidemann op med denne seddel. Min bror satt nede i bilden. Han skrev dette i hast.»
Munchmuseet, MM N 1980.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Datert 1942. Se bl. 1v
«Tidemand efterser æblerne»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 56v
«Tidemand»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Chauffør Tidemand»