Munchmuseet, MM N 1164

MM N 1164, Munchmuseet. Datert 22.1.1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1164 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for billedet. Det lille usignerte
billede kan Laura \B./ nok ikke få stort for – Jeg skal
se om jeg kan skaffe hende et lidet billede i stedet
Det måtte være en liten akvarel –


    Vi skal snart ordne med livrenten – Det er
kanske bedst at ta på to steder. Jeg har fåt anbefaldt
to gode – Det er ikke værdt at ha mer end
for 20,000 kr ialfald strax – Senere kan Du { … }hvis
vi skulde finde det rigtigt ta for 10,000 kr til –

    Selv om Du blot fik 1,800 kr fast så er det
en  …  stor sikkerhed –

    Altså snart nærmere
    
    Din hengivne
    Edvard Munch

22/1 34Skøien