Munchmuseet, MM N 1177

MM N 1177, Munchmuseet. Datert 1934–1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1177, s. 1
    Furunålsbad

    Kjære Inger


    Tak for brevet. Det er leit
at Du er dårli.

    Jeg talte netop med fru
Nørregaards mor der er i
Din alder – Hun fortalte
at hun havde gigt i benene
og kunde ikke gå – Hendes
datter er fuld af gigt

    Smestad er ikke et fugtigt
sted    Derimod er det altid
fugtigt når det stadi regner
Det hadde    været bedst at

    Undskyld det stygge brev
jeg skriver på Holmenkollen

 

Munchmuseet N 1177, s. 2

reise til Hadeland i en
lys årstid – Men Du har
vel greie på det –

    Kjød er gift og skaffer
gigt. Ligeså spirituosa og
øl –

    Jeg er som et nyt menneske
siden jeg har beg blit vegetarianer

    Det måtte være morsomt
at studere kogebogen og
finne ut de enestående delikate
retter der fins i massevis

    Det var nok heldigt
jeg tog mig sammen og
begynte at ordne det økonomiske
før det havde blivet forsent –

    Vi får begge nok.  … 

 

Munchmuseet N 1177, s. 3

er unødig at have og Du
er jo flink til at stelle
med penger.

    Den opskrytte filleeiendom
Ekely blir ikke meget at
vente af – 50,000 kr er vel
alt – Det er slige elendige
kloakforhold og veiforhold

    Jeg forpagter den nu
bort så er jeg kvit dette
forskrækkelige mas –

    Det samme er det med
mine malerier der er så
opskrytte som salgsværdi –

    Det blir ikke let at sælge
Som sagt. Det blir
nok til os i vor tid
når jeg passer på nu

 

Munchmuseet N 1177, s. 4

    Det var en stor lykke at jeg
ikke bed på fiskekrogen fra
Nordland – Jeg havde været
færdig –

    Foreløbig er det udelukket at
jeg kan gi noget til familien

    Noget fast blir der aldrig til
om tiltrods for den den vigtige
Laura der nok gjerne vilde bestemme

    Senere kan nok en gave komme
godt til.