Munchmuseet, MM N 1193

MM N 1193, Munchmuseet. Datert 1930–1933. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1193 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Det var godt Du reiste til Godthaab
Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn
til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig
selv hvordan det angriber nervesystemet –
Bli så længe Du orker på det deilige og
så sunde Godthaab

    Det var heldi jeg kom op til Dig – Tænk
at behandle en feber slig! – At fly op
og ned i sengen – og ut i den kolde gang –
– Det er mærkeligt at Du ikke blev
mer syg – Du må huske på det  …  angrebne
øiet osså – Med feber må man ligge
og blive i sengen flere dage efter –

    Jeg trodde forresten ikke Du var så dårli
da jeg syntes Du virket nokså frisk –
– Nei Du må ganske annerledes
pleie Din helse baade nerver og f hals.

    Du må i Din alder og med Dine
dispositioner ta et ordentli system ellers
blir livet bare lidelse

 

Munchmuseet N 1193 bl. 1v

    Skaf Dig nu ikke ærgrelser på grund
af «Akerselven» – Hovedsagen er dog at det
er blit en succes og at den vil ha varig
interesse – kanske øgende interesse med årene –
mens såmange andre julehæfter er glemt
året efter –

    Det var så deili og fredeli i Aasgaardstrand
hverken Du eller jeg tåler Oslo med sin
larm og sine biler – Heller Jeg tror osså at
Du som jeg ikke har godt af at være ute
i selskaber – Heller små længere eller kortere
ture til forskjellige steder med gode pensjonater

    Jeg hørte i Aasgaardstrand om et
storartet bra pensionat Aasgaarden – Der kan
Du og Laura komme ned noen dage
på besøg hos mig – Det Jeg fik sove så
deili dernede i søluften – Så er det altså
Nordstrand og Hvidsten – og andre steder –

    Kanskje Du skulde prøve H Kragerø
osså – Men intet nytter hvis Du
ikke gjør noget systematisk for Dine forkjølelser
og nerver – Det var  …  en svær uforsigtighed
Du gjorde med {d}Din forkjølelse

    På apotheket sa man mig at  …  influencaen
i høst var meget slem med høi feber –
– Ja uf den nervøsiteten – Nu forstyrret
jeg Dig osså de den gang hos Dig med min
nervøsitet – Jeg havde havt formeget at stå i.