Munchmuseet, MM N 1199

MM N 1199, Munchmuseet. Datert 1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1199 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Det er ikke vanskeligt at ordne det
med Andrea nu det første angreb er over –
Hun vet osså at det er det bedste for hende
at stå sig godt med os. Jeg kan nok
engang hjælpe hende igjen – Det forstår hun –

    Hun vil kapre og ha store summer –
1000 kr. er intet for hende – Det er blot vigtigt
forat kunne si at jeg har betalt for
gutterne. Hun nævner  …  julen som
en betalingstermin – Det er derfor farligt
at sende da – Jeg skal tænke over når og
hvordan det skal ske –

    Skriv intet om at jeg skal betale 1000 kr
heller ikke til fru Kaarbø – Jeg har
mærket at Kaarbø er lidt usikker
Du må veie hvert ord –

    Andrea har brugt list. Det liker
jeg ikke. Men vi skal tænke på
at hun er Andreases datter –

    Jeg har sagt til Andrea at Du har
været syg og nervøs og at hun ikke
 … 

 

Munchmuseet N 1199 bl. 1v

Jeg har ikke mer end jeg nødvendi
trænger til Dig og til mig og må selv prøve at låne

    Muligvis kan jeg få solgt lidt
gravurer i { … }Sverige til vinteren og
jeg skal prøve at tjene lidt ved
at tegne noen portrætter af folk
Malerier lar sig ikke selge med noen
pris –

    Ellingsens fiskeforretning går kanske
dårli. Andrea får finde sig i \det/ at Osså finde sig
i at
mit maleri salg går dårli – Det er
jo overalt dårligt

    Det går nok bra tilslut når
Andrea sætter sig in i forholdene og er
gla ved det jeg har  …  kunnet gi hende
og hva jeg mulig atter kan hjælpe
hende med – { … }Jeg har hjulpet hende mange gange
Det glemmer hun

    Det er hyggeligt at høre at det
går Dig bedre. Jeg kommer mig osså nu jeg får ro

    
    Mange hilsener

    Din hengivne
    Edvard Munch