Munchmuseet, MM N 1200

MM N 1200, Munchmuseet. Datert 20.9.1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1200 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det ordner sig nok. Med
de 4000 kr. som jeg forhåbentlig
kan fortsætte med at sende vil
fam Andrea ha nok til at
la guttene få opholde sig i
sydlige Norge. Det blir vel nu
rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr
til Kaarbø til sanatorium for
Einar

    Når jeg kan sende penger så
behøver vi ikke at ha mer
ansvar – Der er nok af andre der
kan hjælpe med raad og daad –

    Det var et uheldigt eventyr at

 

Munchmuseet N 1200 bl. 1v

sende gutterne så langt fra sig
    Nu har jeg talt med Lystad
Han sier at Einar eller gutterne
er { … }blev undersøkt af en doctor
dernede der intet fandt – Så kunde
det være spørsmål om Andrea
frygtet eller havde mistanke til
sygdom før gutterne kom til Eidsvold
og at det var derfor hun sendte
dem nedover – Det kan jo forklare
at hun sendte dem sydover –

    Hun skulde altså for 2 år siden
frygtet tuberkulose – Ved Du noget
herom? – ( «Andrea skrev til mig: «Det var ondt å sende de friske,
kjække gutter fra mig.»

    Nu har jeg i Trondhjem fået
beskjed om at broren Dag er lignet
for 100,000 kr – Så har han mer og
har tjent meget – Arne har samme
slags foretning og må da osså tjene
– Det skal være bra med alle
Ellingsenes –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

20-9-36Ekely

    Hvis Andrea frygtet tuberkulose og derfor sendte dem nedover
havde hun vel sagt det – Sig intet til nogen om mine pengeforsendelser
jeg agter at gjøre – Naturligvis det jeg har sendt som 1200 kr. til Einar